MASA Raporu: Öncesi ve Sonrasıyla Türkiye’nin Altılı Masa’sı

Bu rapor Türk siyasetinde özgül bir yere sahip Altılı Masa fenomenini öncesi, sonrası, yaşadığı iç çelişkileri ile ele almaktadır.

Yaklaşım

Altılı Masa sürecini hem kronolojik hem de olguların tematiği bağlamında ele alan bu rapor, olgular arasındaki sürekliliği, kırılmaları işaret etmektedir.

Bununla birlikte bu süreklilik ve kırılmalar üzerinde teorik ve entelektüel müdahalelerde bulunan rapor, altı liderin ortak açıklamaları, tekil söylemleri ve bunlara dair yorumları da analizine dahil eden bir yaklaşım ortaya koymaktadır.

Sonuçlar

Analizimizin ulaştığı sonuçlar şunlardır:

Altılı Masa söylemde İYİ Parti’nin, eylem ve yapıda ise CHP’nin hükmünde şekillenen bir süreçtir. Bu bakımdan söylem ve eylemdeki tutarsızlığa dair hem partiler hem de muhalif kamuoyu açısından bir göz ardı edişler sürecidir.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusu Altılı Masa’nın sistemik semptomudur. Adaylık ve diğer hassas konuları ele almayı daimî ertelemeye alan Altılı Masa, CHP ve İYİ Parti’nin kendisine dair algı farklılığını her daim muhafaza etmiştir.

CHP’nin İYİ Parti’yle kurmak istediği asimetrik ilişki ve küçük partilerin masanın en büyük partisine angaje olma eğilimi 3 Mart 2023’teki krizin aslî sebebidir.

Altılı Masa’ya dair analizler ekseriyetle ya bütünüyle realpolitiğin içinden şekillenmiş ya da siyasal kültürün ve sosyolojik benzerlikler üzerinden içerik kazanmış görülmektedir.

Millet İttifakı’nın olası seçim zaferinde Altılı Masa sürecinde faillikleri zarar gören partiler arasında çatışma çıkması kuvvetle muhtemel. Bu durum da ittifakı, politik vaatlerini gerçekleştirmek bir yana salt iktidarda kalmaya yönelik hareket etmeye zorlayacaktır.

Çalışmanın tamamını indirmek için tıklayınız:

Bir Cevap Yazın