Bir Tank Meselesi

Şubat 3, 2023 Ayşe Gülsüm Çalık 0

Ünlü ABD diplomatı ve uluslararası ilişkiler uzmanı George Kennan Sovyetler Birliği’nin dağılacağını en erken tarihte yazmasıyla ve Soğuk Savaş dönemi ABD tarafından uygulanan “çevreleme politikasının” […]

Yenilenebilir Enerjinin Ufku Karanlık

Haziran 13, 2022 Masa Stratejiler 0

Yenilenebilir enerji, çok uzun süredir dünyanın gündeminde ve AB’nin şampiyonluğunda hemen bütün hükumetlerin uygulamaya geçmeseler bile siyasi programlarına koymak zorunda hissettikleri bir “moda terimi.” Dünyanın […]